Sjukgymnastik - Massor med information om Sjukgymnastik


Sjukgymnastik i historien

Sjukgymnastik i historien

Sjukgymnastiken började i Sverige 1813 när gymnastikens fader Pehr Henrik Ling startade utbildning för sjukgymnaster och gymnastikinstruktörer. Detta institut kallande Gymnastiska CentralInstitutet (CHI) som idag heter Gymnastik- och IdrottsHögskolan (GIH).

Sverige var faktiskt väldigt tidigt igång med sjukgymnastik ur ett internationellt perspektiv. Dåtidens kunskap om kroppen och sjukdomar anser vi idag är klart begränsade och man trodde även sjukgymnastiken kunde bota invärtes sjukdomar eller bakterieinfektioner.Sjukgymnastik och gymnastik

Sjukgymnastik och gymnastik var länge sedda som en helhet. Det var först på 1930-talet som dessa två I(vad vi idag anser helt olika discipliner) delades upp i:

  • Sjukgymnastik för de som är sjuka eller har fysiska besvär
  • Gymnastik för fullt friska

Sjukgymnastik var ett mansyrke

Ända till dessa att sjukgymnastik och vanlig gymnastik ansågs vara samma sak var sjukgymnaster ett yrke för enbart män. Kring 1930-talet började utbildning inom sjukgymnastik för kvinnor. Detta innebar att fler mån drog sig bort i från att praktisera sjukgymnastik och yrket nedvärderades och ansågs inte vara vetenskapligt eller medicinskt förankrat. Denna syn på sjukgymnastiken höll sig kvar många decennier har blivit allt mer jämlik och statusen på sjukgymnastiken har ökat kontinuerligt under många år.