Sjukgymnastik - Massor med information om Sjukgymnastik
Kiropraktik

Kiropraktik

Kiropraktik en behandlingsform som är inriktad på att hindra och lindra värk i främst leder och muskler men även i ryggen och nacken. Just ordet kiropraktik kommer av grekiskans händer som heter chiro och praktos som betyder göra.

Den som utövar kiropraktik kallas för kiropraktor och kiropraktiken har blivit allt mer accepterad som behandlingsform under de senaste decennierna. Kiropraktiken fader är Daniel David Palmer som levde mellan 1845 och 1913. D.D. Palmer hade länge arbetat med verksamhet liknande kiropraktik och hade 1895 tagit fram ett mer sammanhållet koncept som han kallade Chiropractic. Grundtanken i kiropraktiken är att kroppen har en inre läkande förmåga och att ibland behöver leder och muskler som begränsar och hindrar nervsystemet den läkande förmågan behöver justeras.

Skillnad mellan kiropraktik och naprapati

Kiropraktiken är grunden för naprapati och osteopati och har utvecklats under längst tid. Mycket av kiropraktikbehandlingen går ut på att dra, töja och massera muskler och leder i syfta att frigöra spänningar och nerver som ligger i kläm.

Utbildning i kiropraktik

Det finns många skolor och utbildningsanstalter som har genomfört utbildning i kiropraktik. En stor organisation är European Council on Chiropractoc Education, ECCE. Denna organisation kan ackreditera olika utbildningsanstalter inom kiropraktiken.

För att säkerställa kvalitén på kiropraktikutbildning har Regeringen gett Högskoleveret i uppdrag att inrätta en statlig utbildning för utbildning av kiropraktorer och naprapater. Tanken är att Södertörns Högskola ska hålla i dessa utbildningar och även genomföra forskning inom området.Fungerar kiropraktik som behandlingsmetod?

Kiropraktiken har länge varit ifrågasatt som behandlings metod med motiven att det den vetenskapliga grunden varit mycket svag. Inom vissa behandlingstyper har den vetenskapliga förankringen stärkts successivt under åren men inom andra områden är det mer tveksamt om naprapatin fungerar. De behandlingar som har bäst vetenskaplig evidens är:

 • Lindring av värk och smärta i ryggens nedre delar.
 • Minskade besvär i benen och armarnas leder och muskler.

Viktiga tidpunkter i kiropraktikens historia

Det finns flera intressanta tidpunkter under kiropraktikens drygt 100-åring historia som är intressanta

Kiropraktor
 • 1895 - D.D. Palmer lanserade kiropraktiken.
 • 1906 - Den första större tryckta skriften om kiropraktik kom ut med författarna Langworthy, Paxton och Smith.
 • 1921 - Sveriges första kiropraktor Lennart Thomson som var utbildad i USA öppnade en kiropraktormottagning i Malmö.
 • 1936 - En branschorganisation Diplomerade Chiropraktorers Förening bildades för alla kiropraktorer i Sverige.
 • 1989 - Diplomerade Chiropraktorers Förening bytte namn till Legitimerade Kiropraktorers Riksorganisation.
 • 1989 - Legitimation införs av kiropraktorer i Sverige.
 • 2009 - Regeringen ger uppdrag åt Högskoleverket att utreda en statlig kiropraktorutbildning.
 • 2010 - Högskoleverket föreslår att Södertörns högskola ska hålla i utbildningen i kiropraktik i landet.
 • 2011 - Sveriges första doktorsexamen i kiropraktik Cecilia Bergström.

Föreningar för Kiropraktorer

Det finns olika föreningar för kiropraktorer där alla legitimerade kiropraktorer kan vara medlemmar i

 • Legitimerade Kiropraktorers Riksorganisation, LKR, har kravet på alla medlemmar att de har genomgått internationellt akademisk erkänd examen i kiropraktik som är godkänd av ECCC, European Council on Chiropractoc Education. LKR har omkring 200 medlemmar
 • Norska kiropraktorföreningen
 • Danska kiropraktorföreningen